Monday, 4 May 2015

Argumentacija glede zakona o prepovedi GSO

O uporabi gensko spremenjenih organizmov v kmetijstvu imam mnenje,ki se nekoliko razlikuje od večine mojih okoljevarstvenih prijateljev. Prav tako sploh nisem prepričan, da bo zakon o prepovedi pridelave GSO v Sloveniji, ki ga predlaga kmetijski minister, kakorkoli pripomogel k okoljsko bolj  vzdržnem kmetijstvu. Ali kakorkoli pomagal kmetijstvu sploh. V vsakem primeru pa je pomembno, da odločitve sprejemamo argumentirano, pri čemer je javno mnenje, na katerega se sklicuje minister Dejan Židan (»Naredili bomo vse, da bo ta zakon sprejet čim prej in bo Slovenija v tisti skupini držav, ki svoje ozemlje ščitijo pred GSO, če tako mislijo ljudje. In v Sloveniji jih večina misli tako*) sicer legitimen argument, a nikakor ne edini.

V tej povezavi je pomembno, da preučimo veljavnost trditev, kakršna je v današnjem časopisu Dnevnik trditev prof. dr. Martine Bavec, po navedbah časopisa »članice delovne skupine, ki je pripravila osnutek zakona o prepovedi ali omejevanju pridelave GSO v Sloveniji«* . Dnevnik dr. Bavec v članku pripiše naslednjo izjavo: 
Bavčeva poudarja, da ima gensko spremenjena koruza MON810, ki jo je za zdaj edino dovoljeno pridelovati tudi na območju Evropske unije, vnesen gen bakterije, ki proizvaja za koruzo nov protein. »Ta je dejansko strup za gosenico koruzne vešče, ki v Sloveniji in tudi v Evropi ni pomemben škodljivec. Pri nas ga rešujemo s kolobarjem in ga nikoli nismo zatirali s pesticidi. Morda ga zaradi monokulturne pridelave koruze potrebujejo v ZDA, ker ne želijo spremeniti načina slabe kmetijske prakse, ki med drugim vodi v degradacijo tal, saj rastline ta protein izločajo tudi v tla, kjer uniči tudi koristne žive organizme. Ker ima vsak del rastline ta protein, se prek krme in hrane vnese tudi v telo živali oziroma človeka. Našli so ga tudi že v mleku doječih mater. Zato ne drži trditev, da se s prebavo vse razgradi,« je prepričana Bavčeva.*
V redu bi bilo vedeti, kaj je vir teh trditev. Po mojem pregledu vse napotuje na članek Aris, Leblanc v reviji Reproductive Toxicology (2011 ) "Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada"* Vendar gre za močno kontroverzno in po rezultatih osamljeno raziskavo,   ki je ni bilo moč reproducirati in o kateri je bilo v zadnjih letih napisanih že več komentarjev. Npr *** ali *** , ter številni drugi viri strokovne debate.

Kakorkoli, ker dr. Bavec očitno nastopa kot strokovna stranka v razpravi o prepovedi GSO, bi bilo dobro, da strokovna javnost sproži razpravo o utemeljenosti konkretnih trditev, ki se uporabljajo kot argument za prepoved GSO. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.